Archive for January, 2016

shidurבימים אלה מתקיימים דיונים איפה תמוקם רשות השידור החדשה . באופן לא מפתיע הוצע להוציא אותה מירושלים? למה . כי ככה עובד הנרטיב.

מצקצקים “אם אשכחך ירושלים” ושוכחים אותה אחרי דקה.

במסגרות הפוליטיות הפועלות אך ורק לפי האינטרסים שלהם , ירושלים לא קיימת בכלל. היא רק משמשת ככר טוב להתלהמות משיחית .

לדאוג לירושלים האמיתית , הארצית , הצחקתם אותי….. זה לא בלקסיקון של הפוליטיקאים.

אני מניח שהפוליטיקאים קיבלו מכל מיני גורמים מסרים שאם הרשות תמוקם בירושלים הם לא יצטרפו אליה . להגיע כל כך רחוק? עד ירושלים? מה פתאום? . הם ודאי אמרו שהם רוצים אותה בתל אביב. לא רק כעניין מעשי גם כעניין סמלי , להראות התחדשות , טרנדיות.

עוד פעם הירושלים הזאת ? אולי מספיק עם זה כבר.

אז הפוליטיקאים יאמרו  אל תדאגו , נמקם אותה במודיעין , ואחר כך נסביר הסברים מלומדים למה היא צריכה להיות בתל אביב.

ולגבי חוק ירושלים? הצחקתם אותם שוב, אותו נשנה, מה הבעיה? הרי דברים שלא קשורים ליהדות לא ממש צריכים להיות שם , לזה מתכוון החוק. תקשורת , זה רק בתל אביב, זה לא קשור לירושלים.

בעולם המקביל של האינטרנסים , ירושלים לא באמת קיימת , לא באמת מעניינת אף אחד. זבל ברחובות , אז זבל ברחובות.

בעולם של אינטרסים רשות השידור החדשה תקום במודיעין

עובדה ,

אם דרעי יכול להיות שוב שר הפנים

ירושלים  יכולה לחכות

 

Advertisements