Archive for November, 2014

דברים אלה נכתבים בהמשך לכתבה שפורסמה במוסף הארץ השבת  על ההדתה בצה”ל. תופעה זו היא אחת התופעות המסוכנות ביותר לחברה הישראלית הדמוקרטית וטומנת בחובהחתירה תחת יסודותיה של מדינת ישראל.

הרבנות הצבאית ומנהלת הזהות היהודית הן לא פחות מסוכנות מהארגונים אשר רוצים לכונן את בית המקדש השלישי וסביר להניח שאף יותר .  ההבדל הוא בכך שהן בחסות המדינה ואילו הארגונים הם (בכאילו ) לא בעידוד ובתמיכת המדינה.100_3934

הטריגר להקים את קבוצת הפייסבוק “לא מצונזרת” בשנת 2011 לא הייתה הדרת הנשים שרווחה בירושלים , אלא יציאתם של שלשה צוערים מארוע בו חיילות שרו. אז הבנתי שכל עוד הדברים על ההר נוכל להם (ואכן כך היה וכך עדיין) ואילו דברים הזולגים מן ההר ובייחוד לצבא יכו שורשים ויהפכו ללגיטימיים שם ועל כן צריך להאבק בתופעה ברמה הארצית וכמה שיותר מהר.

מן המפורסמות היא שחיילים ומפקדים בצה”ל אינם יודעים איך לאכול את הדבר הזה הנקרא רבנים צבאיים . האם הם בעלי סמכות ? האם העובדה שאנחנו חיים במדינה יהודית זה אומר שהצבא צריך לפעול לפי ציווים דתיים ? בכל התפר הזה , בטשטוש הזה , ובשיטת “מצליח” קלאסית מצליחה הרבנות הצבאית לשנות את ייעודה מספקים שרותים דתיים לחיילים דתיים לגוף חינוכי .

לא פחות גרוע מכך , מוקמת מינהלת זהות יהודית שמטרתה לחזק את הזהות היהודית במדינת ישראל על דרך אחת ויחידה.

אז איך זה מצליח?

במתק שפתיים , ובחיוך נעים . בשלב הראשון , ובעיקר בניצול הרפיון של העמידה הערכית של הציבור החילוני הישראלי אל מול התופעות האלה.

הצלחתו של המאבק נגד הדרת נשים נבע ועוד נובע משיח ערכי ברור וחד . בניסוח בהיר שלא תהיה הדרת נשים מכיוון שערך השוויון בין המינים הוא ערך בסיסי ואקסיומטי אשר אין מנהלים עליו משא ומתן .

הטיעון הרווח של “לא רוצים לפגוע ולכן מוכנים לוותר” הוצא מהלקסיקון בתקופת המאבק נגד הדרת נשים , אלו אשר יש להם בעיה עם שוויון בין המינים שיתמודדו, ואכן הם התמודדו מאוד יפה , והמרחב הציבורי השתנה לטובה ועדיין מאוד רגיש לכל תופעה של הדרה .

אך במקרה הרבנות הצבאית ומנהלת הזהות היהודית , הציבור ממלא פיו מים , למה? כי זהות יהודית נשמע טוב, ומדינה יהודית צריך שיהיה לה ציביון יהודי כלשהו . והמבוכה רבה.

מתק השפתיים של העוסקים בהחדרת יותר ויותר תכנים דתיים לצה”ל וחיוך נעים של אלו הפועלים במנהלת הזהות היהודית יש בהם כדי להרדים את כולנו ולהמיט אסון ערכי על כולנו .

הפתרון הוא בראש ובראשונה שפה ערכית ברורה אשר מעמידה במרכזה את ריבונותם של כל איש ואישה לפרש את היהדות על פי דרכם ולחיות לפיה מבלי להיות תחת בקרה של בודקי הכשרות היהודית . בנוסף לכך לדבר בשפה ברורה על היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית חילונית , אני חוזר – דמוקרטית חילונית – מדינתו של העם היהודי אשר מושתתת על חוקים חילוניים לא כתופעה זמנית אלא כאבן יסוד להמשך קיומו של העם היהודי על כל פלגיו.

המשך השתיקה , קבלת ההדתה בצה”ל וההדתה במדינה כגזרה משמיים , תביא לחורבננו ,

הגיע הזמן להחזיר את צה”ל להיות צבא העם , ולא צבא ה’

הגיע הזמן להחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה דמוקרטית -יהודית וחילונית ולעצור את המגמות המסוכנות המושתות עלינו במתק שפתיים

Advertisements