Archive for August, 2014

1293804961

בחודש האחרון שמענו רבות על ההתגייסות יוצאת הדופן של תושבי הארץ לטובת תושבי הדרום , והחיילים. היום שמעתי זאת בצורה מסודרת מפי ד”ר יובל אלבשן שהתראיין אצל מיקי מירו ברשת ב’  . הניתוח היה מרתק כיוון שהוא הדגיש את העובדה הפשוטה שהחברה האזרחית הבינה מהרגע הראשון שהמדינה לא תתן מענה לתושבי הדרום ונרתמה בכל כוחה. יתרה מכך , הממשלה אפילו לא מנסה להסוות את האימפוטנציה שלה בכל הנוגע לסיוע לאזרחים , למתן מענה משמעותי של משרד הרווחה אין מה לצפות. המדינה משאירה את האחריות הזאת לאזרחיה ובכך באופן ברור פושטת רגל. המדינה איבדה את אמון תושביה בכל הקשור לזה ולמזלנו מדהים היה לראות את ההירתמות של החברה האזרחית ועל הדרך לכסות את ערוותה של הממשלה של המדינה.

הפרטה זו , או יותר נכון לומר , רשלנות זו של הממשלה ושל המדינה מדליקים נורות אדומות המהבהבות בעוז בכל הנוגע לסוגיה אחרת העומדת על הפרק והיא הגזענות ושנאת האחר אשר מביאה איתה סתימת פיות , איומים על מי שלא מיישר קו , והרבה מאוד אלימות אשר קורעת את החברה הישראלית.

במשך כל החודשים האחרונים שמענו רק התבטאויות רפות של שרים ושל נבחרי ציבור אחרים בכל הנוגע לעניין זה , הנושא נראה להם כנראה כנושא קוריוזי אל מול מלחמת עזה , אך לא כך הוא הדבר. גזענות ושנאת האחר הוא הנושא המרכזי והמכונן של החברה הישראלית היום וכל נסיון לגמד אותו יביא להתגברותו. זו תופעה אשר יש בכוחה למוטט את החברה הישראלית.

במשך זמן זה , החברה האזרחית מנסה לעורר את מקבלי ההחלטות לעשות מעשים משמעותיים אך היא נתקלת בהתעלמות או בטיפול לא רציני .

כנראה הגיע הזמן שייפול האסימון ויובן שכפי שבמהלך המלחמה החברה האזרחית לקחה על עצמה את תפקיד הטיפול בעורף בלית ברירה, כך גם בטיפול בסוגיה זו החברה האזרחית היא זו אשר צריכה לטפל בה והיא זו אשר צריכה למגר את התופעה בכלים העומדים לרשותה  ויש בכוחה לעשות זאת.

לצערנו הגדול , לא הממשלה ולא המדינה תתן מענה לסוגיה זו והבית בוער בוער בוער.

על החברה האזרחית לעשות מעשה גדול , משמעותי , מעשה אשר יביא לתודעה שאין מקום לגזענות בחברה הישראלית ושאנו הרוב המכריע של תושבי ישראל לא רוצים גזענים בתוכנו.

אחרת , אפשר להתחיל לסגור.

רק החברה האזרחית תציל את מדינת ישראל מעצמה. אולי לאחר מכן נתפנה לקיים סדנה למקבלי ההחלטות על האחריות של המדינה למוסריותה, כנראה שגם זה יצטרך להעשות על ידי החברה האזרחית…

אז עורו עכשיו, ויפה שעה אחת קודם. אף אחד לא יעשה בשבילנו את העבודה.

 

 

 

Advertisements