Archive for November, 2013

עיר על ההר- הפתיחה

Posted: November 23, 2013 in Uncategorized

 

עירי, ירושלים ,  היא העיר על ההר. 

ההר עושה לה את הטוב ואת הרע , את המורכב והשטוח, הרחוק והקרוב , המגביה והמנמיך , המקשה והמקל , השלי והזר.

ההר נותן לעירי את היכולת להביט , ולתת לדמעות לזלוג אל הים. 

ההר נותן לעירי את המבט מסביב ואת המבט הקרוב, את הרגע לנוח בין המחשבות או להחזיק אותן במתח אין סופי. עירי על ההר נמצאת תמיד במקום של החלטה , של להישאר , להנמיך או להגביה.

עירי על ההר , נותנת לי את המקום להיות אני , כי בתוך כל הרעשים מצוי השקט שרק ההר מאפשר.

מקווה שכאשר תקראו את מה שאכתוב כאן , תעלו איתי לרגע על ההר , או פשוט תגידו שלום מהרחוב השכן , כך פשוט. כזה שלום במכולת, או ביציאה מהבניין , בטיול שלכם עם הכלב , או בדרך לבית הספר עם הילדים. כי כנראה שבדיוק סיימתי להכין סנדוויצים לבנות.תמונה

Advertisements

עיר על ההר

Posted: November 23, 2013 in Uncategorized

עיר על ההר

היכל הספר – ירושלים בחיבור בין כל העולמות